Spisak uredbi 1

 

1 UREDBA O GRANIČNIM VREDNOSTIMA EMISIJA ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA U VAZDUH
2 UREDBA O KANCELARIJSKOM POSLOVANJU ORGANA DRŽAVNE UPRAVE
3 UREDBA O KOLIČINI RASHODA (KALO, RASTUR, KVAR I LOM) NA KOJI SE NE PLAĆA AKCIZA
4 UREDBA O METODOLOGIJI ZA PROCENU VREDNOSTI KAPITALA I IMOVINE
5 UREDBA O OBAVEZNOJ PROIZVODNJI I CENI HLEBA OD BRAŠNA "T-850" I CENI TOG BRAŠNA
6 UREDBA O ODREĐIVANJU DELATNOSTI KOD ČIJEG OBAVLJANJA NE POSTOJI OBAVEZA EVIDENTIRANJA PROMETA PREKO FISKALNE KASE
7 UREDBA O ODRŽAVANJU STAMBENIH ZGRADA I STANOVA
8 UREDBA O POSTUPKU I USLOVIMA ZA PRETVARANJE OBAVEZA ODREĐENIH PRAVNIH LICA U TRAJNI ULOG DRŽAVE
9 UREDBA O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O NAKNADI ZARADE ZA VREME PLAĆENOG ODSUSTVA ZAPOSLENIH ZA ČIJIM JE RADOM PRIVREMENO PRESTALA POTREBA
10 UREDBA O PRIMENI TEHNOLOGIJE GLOBALNOG POZICIONOG SISTEMA U OKVIRU PREMERA NEPOKRETNOSTI
11 UREDBA O RATIFIKACIJI STATUTA HAŠKE KONFERENCIJE ZA MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO
12 UREDBA O RATIFIKACIJI TRGOVINSKOG SPORAZUMA IZMEĐU VLADE SOCIJALISTIČKE FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE I VLADE KANADE
13 UREDBA O RATIFIKACIJI UGOVORA IZMEĐU JUGOSLAVIJE I ČEHOSLOVAČKE O REGULISANJU PRAVNIH ODNOSA U GRAĐANSKIM, PORODIČNIM I KRIVIČNIM STVARIMA
14 UREDBA O RATIFIKACIJI UGOVORA IZMEĐU JUGOSLAVIJE I POLJSKE O PRAVNOM SAOBRAĆAJU U GRAĐANSKIM I KRIVIČNIM STVARIMA
15 UREDBA O RATIFIKACIJI UGOVORA IZMEĐU JUGOSLAVIJE I SSSR-a O PRAVNOJ POMOĆI U GRAĐANSKIM, PORODIČNIM I KRIVIČNIM STVARIMA
16 UREDBA O USLOVIMA KOJE MORAJU DA ISPUNJAVAJU LUKE, ODNOSNO PRISTANIŠTA NAMENJENA ZA MEĐUNARODNI SAOBRAĆAJ
17 UREDBA O UTVRĐIVANJU PODRUČJA BANJE "BRESTOVAČKA BANJA"
18 UREDBA O ZAŠTITI SPOMENIKA PRIRODE "STOPIĆA PEĆINA"
19 UREDBA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI
20 UREDBA O BEZBEDNOSNOJ ZAŠTITI TRGOVAČKIH BRODOVA I LUKA OTVORENIH ZA MEĐUNARODNI SAOBRAĆAJ U DRŽAVNOJ ZAJEDNICI SRBIJA I CRNA GORA
21 UREDBA O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU NA PRIVREMENIM ILI POKRETNIM GRADILIŠTIMA
22 UREDBA O BLIŽEM UREĐIVANJU NAČINA VRŠENJA POLICIJSKIH OVLAŠĆENJA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA GRANIČNE POLICIJE I DUŽNOSTIMA LICA KOJE PRELAZI DRŽAVNU GRANICU
23 UREDBA O BLIŽIM KRITERIJUMIMA ZA OCENU EKONOMSKE OPRAVDANOSTI ODREĐIVANJA PODRUČJA SLOBODNE ZONE
24 UREDBA O BLIŽIM KRITERIJUMIMA, NAČINU I USLOVIMA ZA IZVOĐENJE HIMNE REPUBLIKE SRBIJE
25 UREDBA O BLIŽIM KRITERIJUMIMA, NAČINU OBRAČUNA I POSTUPKU NAPLATE NAKNADE ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA
26 UREDBA O BLIŽIM USLOVIMA I MERILIMA ZA UTVRĐIVANJE REDA PRVENSTVA ZA REŠAVANJE STAMBENIH POTREBA IZBEGLICA
27 UREDBA O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU DODELE PRIZNANJA ZA VRHUNSKI DOPRINOS NACIONALNOJ KULTURI, ODNOSNO KULTURI NACIONALNIH MANJINA
28 UREDBA O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU ISPLATE DEVIZNE ŠTEDNJE GRAĐANA POLOŽENE KOD JUGOBANKE JUGBANKE AD KOSOVSKA MITROVICA
29 UREDBA O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU NAPLATE, ODNOSNO PLAĆANJA I DRUGOM NEREZIDENTU PO TEKUĆEM ILI KAPITALNOM POSLU
30 UREDBA O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU PRENOSA POTRAŽIVANJA I DUGOVANJA NASTALIH PO SPOLJNOTRGOVINSKIM POSLOVIMA REZIDENATA
31 UREDBA O BLIŽIM USLOVIMA ZA IZDAVANJE, KORIŠĆENJE I UKIDANJE DOZVOLA ZA IZVOZ, UVOZ, ODNOSNO TRANZIT ROBE I RASPODELU KVOTA
32 UREDBA O BLIŽIM USLOVIMA ZA ODBIJANJE ULASKA STRANCA U REPUBLIKU SRBIJU
33 UREDBA O BLIŽIM USLOVIMA ZA ODLAGANJE PLAĆANJA PORESKOG DUGA
34 UREDBA O BLIŽIM USLOVIMA ZA PRIMENU ANTIDAMPINŠKIH MERA
35 UREDBA O BLIŽIM USLOVIMA ZA PRIMENU KOMPENZATORNIH MERA
36 UREDBA O BLIŽIM USLOVIMA ZA PRIMENU MERA ZA ZAŠTITU OD PREKOMERNOG UVOZA
37 UREDBA O BLIŽIM USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I ELEMENTIMA ZA PAUŠALNO OPOREZIVANJE OBVEZNIKA POREZA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI
38 UREDBA O BLIŽIM USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA PRIREĐIVANJE POSEBNIH IGARA NA SREĆU U IGRAČNICAMA
39 UREDBA O BLIŽOJ SADRŽINI, ROKU I NAČINU PREUZIMANJA PODATAKA NEOPHODNIH ZA USPOSTAVLJANJE JEDINSTVENE BAZE PODATAKA CENTRALNOG REGISTRA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA
40 UREDBA O BUDŽETSKOM RAČUNOVODSTVU
41 UREDBA O CARINSKI DOZVOLJENOM POSTUPANJU S ROBOM
42 UREDBA O CARINSKI DOZVOLJENOM POSTUPANJU SA CARINSKOM ROBOM, PUŠTANJU CARINSKE ROBE I NAPLATI CARINSKOG DUGA
43 UREDBA O CENAMA USLUGA KOJE PLAĆAJU KORISNICI USLUGA I POSEBNIH NAKNADA ZA OBAVLJANJE POSLOVA KOJE VRŠI AGENCIJA ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA
44 UREDBA O CENI OBRASCA PUTNIH ISPRAVA I VIZE I TROŠKOVIMA DOSTAVLJANJA PASOŠA PREKO DIPLOMATSKOG ILI KONZULARNOG PREDSTAVNIŠTVA REPUBLIKE SRBIJE
45 UREDBA O CENTRALNOM REGISTRU OBVEZNIKA DOPRINOSA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE
46 UREDBA O ČLANSTVU SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE U MEĐUNARODNOM MONETARNOM FONDU I DRUGIM MEĐUNARODNIM FINANSIJSKIM ORGANIZACIJAMA
47 UREDBA O DECENTRALIZOVANOM UPRAVLJANJU SREDSTVIMA RAZVOJNE POMOĆI EVROPSKE UNIJE U OKVIRU INSTRUMENTA PRETPRISTUPNE POMOĆI (IPA)
48 UREDBA O DIGITALNOM GEODETSKOM PLANU
49 UREDBA O DISCIPLINSKOJ ODGOVORNOSTI PRIPADNIKA BEZBEDNOSNO-INFORMATIVNE AGENCIJE
50 UREDBA O DISCIPLINSKOJ ODGOVORNOSTI U MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA
51 UREDBA O DOBROVOLJNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU
52 UREDBA O DODELI PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA RAZVOJ BRENDA U REPUBLICI SRBIJI U 2012. GODINI
53 UREDBA O DODELI PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA RAZVOJ BRENDOVA U OBLASTI MANIFESTACIJA I USLUGA U REPUBLICI SRBIJI U 2012. GODINI
54 UREDBA O DOLASKU I BORAVKU STRANIH JAHTI I STRANIH ČAMACA NAMENJENIH RAZONODI ILI SPORTU U OBALNOM MORU, REKAMA I JEZERIMA SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE
55 UREDBA O EKOLOŠKOJ MREŽI
56 UREDBA O ELEKTRONSKOM KANCELARIJSKOM POSLOVANJU ORGANA DRŽAVNE UPRAVE
57 UREDBA O EVIDENCIJI I POPISU NEPOKRETNOSTI I DRUGIH SREDSTAVA U DRŽAVNOJ SVOJINI
58 UREDBA O EVIDENTIRANJU DOSPELIH NEIZMIRENIH OBAVEZA DRUŠTVENIH PREDUZEĆA PO IZVRŠNIM PRESUDAMA ZA POTRAŽIVANJA IZ RADNIH ODNOSA
59 UREDBA O EVIDENTIRANJU IMOVNOG STANJA LICA KOJA VRŠE FUNKCIJU, ODNOSNO OBAVLJAJU POSLOVE I ZADATKE U POSEBNIM ORGANIZACIONIM JEDINICAMA IZ ZAKONA O ORGANIZACIJI I NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ORGANA U SUZBIJANJU ORGANIZOVANOG KRIMINALA
60 UREDBA O FINANSIRANJU NACIONALNOG SAVETA ZA NAUČNI I TEHNOLOŠKI RAZVOJ
61 UREDBA O FINANSIRANJU NADLEŽNOSTI KOJE SU PREŠLE NA REPUBLIKU SRBIJU S BIVŠE SRBIJE I CRNE GORE
62 UREDBA O GENERALNOM SEKRETARIJATU VLADE
63 UREDBA O GRANIČNIM VREDNOSTIMA EMISIJE ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA U VODE I ROKOVIMA ZA NJIHOVO DOSTIZANJE
64 UREDBA O GRANIČNIM VREDNOSTIMA PRIORITETNIH I PRIORITETNIH HAZARDNIH SUPSTANCI KOJE ZAGAĐUJU POVRŠINSKE VODE I ROKOVIMA ZA NJIHOVO DOSTIZANJE
65 UREDBA O GRANIČNIM VREDNOSTIMA ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA U POVRŠINSKIM I PODZEMNIM VODAMA I SEDIMENTU I ROKOVIMA ZA NJIHOVO DOSTIZANJE
66 UREDBA O INDIKATORIMA BUKE, GRANIČNIM VREDNOSTIMA, METODAMA ZA OCENJIVANJE INDIKATORA BUKE, UZNEMIRAVANJA I ŠTETNIH EFEKATA BUKE U ŽIVOTNOJ SREDINI
67 UREDBA O INTEGRISANOJ PREVENTIVNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD HRONIČNIH NEZARAZNIH OBOLJENJA
68 UREDBA O IZDAVANJU DIPLOMATSKIH I SLUŽBENIH PASOŠA
69 UREDBA O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE "BORBA PROTIV RAKA"
70 UREDBA O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE "EVROPSKO PRVENSTVO U RUKOMETU SRBIJA 2012"
71 UREDBA O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE "IZGRADNJA SPOMEN-HRAMA SVETOG SAVE"
72 UREDBA O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE "KORAK NAPRED"
73 UREDBA O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE "NEDELJA CRVENOG KRSTA"
74 UREDBA O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE "NEDELJA SOLIDARNOSTI"
75 UREDBA O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE "ŠKOLA BEZ NASILJA"
76 UREDBA O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE „BORBA PROTIV RAKA”
77 UREDBA O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE „EVROPSKO PRVENSTVO U RUKOMETU ZA ŽENE SRBIJA 2012”
78 UREDBA O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE „EVROPSKO PRVENSTVO U RVANJU 2012”
79 UREDBA O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE „IZGRADNJA SPOMEN-HRAMA SVETOG SAVE”
80 UREDBA O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE „MEDALJA SE OSVAJA SRCEM”
81 UREDBA O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE „NARODNA BIBLIOTEKA SRBIJE 1832–2012”
82 UREDBA O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE „NEDELJA CRVENOG KRSTA”
83 UREDBA O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE „NEDELJA SOLIDARNOSTI”
84 UREDBA O IZDAVANJU ORUŽNOG LISTA, ODNOSNO ODOBRENJA ZA DRŽANJE VLASNICIMA ORUŽJA
85 UREDBA O IZGLEDU I NAČINU KORIŠĆENJA ZNAKOVA, SIMBOLA I DRUGIH OBELEŽJA I OZNAKA VOJNOBEZBEDNOSNE AGENCIJE I VOJNOOBAVEŠTAJNE AGENCIJE
86 UREDBA O IZGLEDU KONTROLNE AKCIZNE MARKICE, VRSTI PODATAKA NA MARKICI I NAČINU I POSTUPKU ODOBRAVANJA I IZDAVANJA MARKICA, VOĐENJA EVIDENCIJA O ODOBRENIM I IZDATIM MARKICAMA I OBELEŽAVANJA CIGARETA I ALKOHOLNIH PIĆA
87 UREDBA O IZMENI SADRŽAJA OBRAZACA JAVNIH ISPRAVA
88 UREDBA O IZVRŠAVANJU ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE KOSOVO I METOHIJA ZA VREME VAŽENJA REZOLUCIJE SAVETA BEZBEDNOSTI OUN BROJ 1244
89 UREDBA O JEDINSTVENIM METODOLOŠKIM PRINCIPIMA ZA VOĐENJE MATIČNE EVIDENCIJE
90 UREDBA O JEDINSTVENOJ TARIFI PO KOJOJ SE NAPLAĆUJU NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UPRAVA ZA JAVNA PLAĆANJA
91 UREDBA O KABINETU POTPREDSEDNIKA VLADE
92 UREDBA O KABINETU PREDSEDNIKA VLADE
93 UREDBA O KANCELARIJI ZA KOSOVO I METOHIJU
94 UREDBA O KANCELARIJI ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA
95 UREDBA O KANCELARIJI ZA ODRŽIVI RAZVOJ NEDOVOLJNO RAZVIJENIH PODRUČJA
96 UREDBA O KANCELARIJI ZA REGULATORNU REFORMU I ANALIZU EFEKATA PROPISA
97 UREDBA O KANCELARIJI ZA SARADNJU S CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA
98 UREDBA O KANCELARIJI ZA SARADNJU S DIJASPOROM I SRBIMA U REGIONU
99 UREDBA O KANCELARIJI ZA SARADNJU SA CIVILNIM DRUŠTVOM
100 UREDBA O KANCELARIJSKOM POSLOVANJU U VOJSCI SRBIJE
101 UREDBA O KATEGORIJAMA REGISTRATURSKOG MATERIJALA S ROKOVIMA ČUVANJA
102 UREDBA O KATEGORIZACIJI DRŽAVNIH PUTEVA
103 UREDBA O KATEGORIZACIJI ŽELEZNIČKIH PRUGA
104 UREDBA O KLASAMA VAZDUŠNOG PROSTORA REPUBLIKE SRBIJE I USLOVIMA ZA NJIHOVO KORIŠĆENJE
105 UREDBA O KLASIFIKACIJI DELATNOSTI
106 UREDBA O KLASIFIKACIJI VODA
107 UREDBA O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA IMENOVANIH I POSTAVLJENIH LICA I ZAPOSLENIH U DRŽAVNIM ORGANIMA
108 UREDBA O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA U UPRAVI ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA
109 UREDBA O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA U UPRAVI ZA IZVRŠENJE ZAVODSKIH SANKCIJA
110 UREDBA O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA
111 UREDBA O KOLIČINI RASHODA (KALO, RASTUR, KVAR I LOM) NA KOJI SE NE PLAĆA POREZ NA DODATU VREDNOST
112 UREDBA O KONTROLI PRELASKA ADMINISTRATIVNE LINIJE PREMA AUTONOMNOJ POKRAJINI KOSOVO I METOHIJA
113 UREDBA O KONTROLI PRELASKA ADMINISTRATIVNE LINIJE PREMA KOSOVU I METOHIJI
114 UREDBA O KOREKTIVNOM KOEFICIJENTU, NAJVIŠEM PROCENTUALNOM UVEĆANJU OSNOVNE PLATE, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA DEO PLATE KOJI SE OSTVARUJE PO OSNOVU RADNOG UČINKA, KAO I NAČINU OBRAČUNA PLATE ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA
115 UREDBA O KORIŠĆENJU PODSTICAJA PROIZVOĐAČIMA POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA ZA 2010. GODINU
116 UREDBA O KORIŠĆENJU PODSTICAJA ZA PODRŠKU RAZVOJU POLJOPRIVREDNE I PREHRAMBENE PROIZVODNJE KROZ SERTIFIKACIJU SISTEMA BEZBEDNOSTI I KVALITETA HRANE, ORGANSKIH PROIZVODA I PROIZVODA SA OZNAKOM GEOGRAFSKOG POREKLA U 2012. GODINI
117 UREDBA O KORIŠĆENJU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA PODIZANJE MATIČNIH ZASADA VOĆAKA, VINOVE LOZE I HMELJA ZA 2010. GODINU
118 UREDBA O KORIŠĆENJU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA PODIZANJE PROIZVODNIH ZASADA JAGODE ZA 2010. GODINU
119 UREDBA O KORIŠĆENJU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA PODIZANJE PROIZVODNIH ZASADA VOĆAKA, VINOVE LOZE I HMELJA ZA 2010. GODINU
120 UREDBA O KORIŠĆENJU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA PODIZANJE PROIZVODNIH ZASADA VOĆAKA, VINOVE LOZE I HMELJA ZA 2011. GODINU
121 UREDBA O KORIŠĆENJU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA PODIZANJE PROIZVODNIH ZASADA VOĆAKA, VINOVE LOZE, HMELJA I LINCURE ZA 2012. GODINU
122 UREDBA O KORIŠĆENJU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA PODRŠKU RAZVOJU ORGANSKE PROIZVODNJE ZA 2010. GODINU
123 UREDBA O KORIŠĆENJU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA PODRŠKU RAZVOJU ORGANSKE PROIZVODNJE ZA 2011. GODINU
124 UREDBA O KORIŠĆENJU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA RAZVOJ STOČARSTVA U SARADNJI SA JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE U 2011. GODINI
125 UREDBA O KORIŠĆENJU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA TOV JUNADI
126 UREDBA O KORIŠĆENJU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA TOV SVINJA U 2012. GODINI
127 UREDBA O KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA PODRŠKU RAZVOJA NEPOLJOPRIVREDNIH AKTIVNOSTI NA SELU ZA 2010. GODINU
128 UREDBA O KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA PODRŠKU RAZVOJU SELA KROZ PODRŠKU INVESTICIJAMA U POLJOPRIVREDI U 2009. GODINI
129 UREDBA O KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA PODRŠKU RAZVOJU SELA KROZ POVEĆANJE KONKURENTNOSTI POLJOPRIVREDE ZA 2009. GODINU
130 UREDBA O KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA SUBVENCIJE PROIZVOĐAČIMA POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA ZA 2009. GODINU
131 UREDBA O KORIŠĆENJU STRUKTURNIH PODSTICAJA ZA ERADIKACIJU ZARAŽENIH VOĆNJAKA I ZA ERADIKACIJU ZARAŽENIH, ODNOSNO ZAPUŠTENIH VINOGRADA ZA 2011. GODINU
132 UREDBA O KORIŠĆENJU STRUKTURNIH PODSTICAJA ZA KRČENJE ZARAŽENIH VINOGRADA ZA 2010. GODINU
133 UREDBA O KORIŠĆENJU, ODRŽAVANJU I UPRAVLJANJU NEPOKRETNOSTIMA ZA POTREBE DIPLOMATSKO-KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA REPUBLIKE SRBIJE
134 UREDBA O KORISNICIMA EKSTERNIH INFORMACIJA BEZBEDNOSNO-INFORMATIVNE AGENCIJE I VRSTAMA EDICIJA
135 UREDBA O KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA UTVRĐIVANJE KONKURENTNOSTI U JAVNOM SEKTORU
136 UREDBA O KRITERIJUMIMA I NAČINU ODOBRAVANJA PROGRAMA I PROJEKATA KOJI SE REALIZUJU U OKVIRU MEHANIZMA ČISTOG RAZVOJA
137 UREDBA O KRITERIJUMIMA I POSTUPKU DODELE SREDSTAVA ZA UČEŠĆE U FINANSIRANJU PROGRAMA RADA UDRUŽENJA GRAĐANA KOJI SE ZASNIVAJU NA AKTIVNOSTIMA OD ZNAČAJA ZA ODBRANU
138 UREDBA O KRITERIJUMIMA I POSTUPKU ZA UTVRĐIVANJE VISINE NAKNADE PO OSNOVU KONVERZIJE PRAVA ZA LICA KOJA IMAJU PRAVO NA KONVERZIJU UZ NAKNADU
139 UREDBA O KRITERIJUMIMA NA OSNOVU KOJIH SE UTVRĐUJE ŠTA SE, U SMISLU ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST, SMATRA PRETEŽNIM PROMETOM DOBARA U INOSTRANSTVO
140 UREDBA O KRITERIJUMIMA ZA DONOŠENJE AKTA O MREŽI PREDŠKOLSKIH USTANOVA I AKTA O MREŽI OSNOVNIH ŠKOLA
141 UREDBA O KRITERIJUMIMA ZA FORMIRANJE CENA LEKOVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI ČIJI JE REŽIM IZDAVANJA NA RECEPT
142 UREDBA O KRITERIJUMIMA ZA FORMIRANJE CENA LEKOVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI ČIJI JE REŽIM IZDAVANJA NA RECEPT
143 UREDBA O KRITERIJUMIMA ZA KATEGORIZACIJU DRŽAVNIH PUTEVA
144 UREDBA O KRITERIJUMIMA ZA OBRAČUN NAKNADE ZA AMBALAŽU ILI UPAKOVAN PROIZVOD I OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA NAKNADE, OBVEZNICIMA PLAĆANJA, VISINI NAKNADE, KAO I O NAČINU OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA NAKNADE
145 UREDBA O KRITERIJUMIMA ZA ODREĐIVANJE NAJBOLJIH DOSTUPNIH TEHNIKA, ZA PRIMENU STANDARDA KVALITETA, KAO I ZA ODREĐIVANJE GRANIČNIH VREDNOSTI EMISIJA U INTEGRISANOJ DOZVOLI
146 UREDBA O KRITERIJUMIMA ZA ODREĐIVANJE PONUĐAČA KOJI MOGU UČESTVOVATI U REALIZACIJI PROJEKATA PROPISANIH ZAKONOM O PODSTICANJU GRAĐEVINSKE INDUSTRIJE REPUBLIKE SRBIJE U USLOVIMA EKONOMSKE KRIZE
147 UREDBA O KRITERIJUMIMA ZA ODREĐIVANJE RELEVANTNOG TRŽIŠTA
148 UREDBA O KRITERIJUMIMA ZA ODREĐIVANJE VISINE IZNOSA KOJI SE PLAĆA NA OSNOVU MERE ZAŠTITE KONKURENCIJE I PROCESNOG PENALA, NAČINU I ROKOVIMA NJIHOVOG PLAĆANJA I USLOVIMA ZA ODREĐIVANJE TIH MERA
149 UREDBA O KRITERIJUMIMA ZA RASPODELU TRANSFERA SOLIDARNOSTI JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE
150 UREDBA O KRITERIJUMIMA ZA RASPOREĐIVANJE GRAĐANA I MATERIJALNIH SREDSTAVA ZA POTREBE ODBRANE I POPUNE VOJSKE SRBIJE
151 UREDBA O KRITERIJUMIMA ZA RASPOREĐIVANJE GRAĐANA I NORMATIVIMA MATERIJALNIH SREDSTAVA ZA POTREBE POPUNE VOJSKE JUGOSLAVIJE I DRUGE POTREBE ODBRANE ZEMLJE
152 UREDBA O KRITERIJUMIMA ZA UTVRĐIVANJE MREŽE USTANOVA ZA DECU
153 UREDBA O KRITERIJUMIMA ZA UTVRĐIVANJE NAKNADE ZA ZAŠTITU I UNAPREĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE I NAJVIŠEG IZNOSA NAKNADE
154 UREDBA O KRITERIJUMIMA ZA UTVRĐIVANJE PODATAKA ZNAČAJNIH ZA ODBRANU ZEMLJE KOJI SE MORAJU ČUVATI KAO DRŽAVNA ILI SLUŽBENA TAJNA I O UTVRĐIVANJU ZADATAKA I POSLOVA OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA ODBRANU ZEMLJE KOJE TREBA ŠTITITI PRIMENOM POSEBNIH MERA BEZBEDNOSTI
155 UREDBA O LISTAMA OTPADA ZA PREKOGRANIČNO KRETANJE, SADRŽINI I IZGLEDU DOKUMENATA KOJI PRATE PREKOGRANIČNO KRETANJE OTPADA SA UPUTSTVIMA ZA NJIHOVO POPUNJAVANJE
156 UREDBA O LISTI INDUSTRIJSKIH POSTROJENJA I AKTIVNOSTI U KOJIMA SE KONTROLIŠE EMISIJA ISPARLJIVIH ORGANSKIH JEDINJENJA, O VREDNOSTIMA EMISIJE ISPARLJIVIH ORGANSKIH JEDINJENJA PRI ODREĐENOJ POTROŠNJI RASTVARAČA I UKUPNIM DOZVOLJENIM EMISIJAMA, KAO I ŠEMI ZA
157 UREDBA O LISTI NEOPASNOG OTPADA ZA KOJI SE NE IZDAJE DOZVOLA, SA DOKUMENTACIJOM KOJA PRATI PREKOGRANIČNO KRETANJE
158 UREDBA O MATIČNOJ EVIDENCIJI VOJNIH OSIGURANIKA I KORISNIKA PRAVA IZ PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA
159 UREDBA O MERAMA CARINSKOG NADZORA U SLOBODNIM ZONAMA
160 UREDBA O MERAMA IZGRADNJE I POZICIONIRANJA NACIONALNOG BRENDA SRBIJE KROZ INOSTRANU KINEMATOGRAFSKU PRODUKCIJU U REPUBLICI SRBIJI U 2011. GODINI PUTEM ULAGANJA U DOMAĆU FILMSKU INDUSTRIJU
161 UREDBA O MERAMA PODRŠKE GRAĐEVINSKOJ INDUSTRIJI KROZ DUGOROČNO STAMBENO KREDITIRANJE U 2011. GODINI
162 UREDBA O MERAMA PODRŠKE GRAĐEVINSKOJ INDUSTRIJI KROZ DUGOROČNO STAMBENO KREDITIRANJE U 2012. GODINI
163 UREDBA O MERAMA PODRŠKE GRAĐEVINSKOJ INDUSTRIJI KROZ SUBVENCIONISANJE KAMATE PO KREDITIMA ZA FINANSIRANJE STAMBENE IZGRADNJE U 2010. GODINI
164 UREDBA O MERAMA PODRŠKE GRAĐEVINSKOJ INDUSTRIJI KROZ SUBVENCIONISANJE KAMATE PO KREDITIMA ZA FINANSIRANJE STAMBENE IZGRADNJE U 2011. GODINI
165 UREDBA O MERAMA PODRŠKE GRAĐEVINSKOJ INDUSTRIJI KROZ SUBVENCIONISANJE KAMATE ZA STAMBENE KREDITE I DUGOROČNO STAMBENO KREDITIRANJE U 2010. GODINI
166 UREDBA O MERAMA PODSTICAJA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE KORIŠĆENJEM OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I KOMBINOVANOM PROIZVODNJOM ELEKTRIČNE I TOPLOTNE ENERGIJE
167 UREDBA O MERAMA PRIPRAVNOSTI DRŽAVNIH ORGANA, ORGANA AUTONOMNIH POKRAJINA, ORGANA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE I PRIVREDNIH DRUŠTAVA I DRUGIH PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA U RATNOM I VANREDNOM STANJU
168 UREDBA O MERAMA ZA SPREČAVANJE NEBLAGOVREMENOG IZMIRIVANJA NOVČANIH OBAVEZA JAVNOG SEKTORA PREMA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA
169 UREDBA O MERAMA ZA SUZBIJANJE I UNIŠTAVANJE KOROVSKE BILJKE AMBROZIJA - AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA L. (SPP.)
170 UREDBA O MERAMA ZAŠTITE OD POŽARA PRI IZVOĐENJU RADOVA ZAVARIVANJA, REZANJA I LEMLJENJA
171 UREDBA O MERAMA ZAŠTITE PODATAKA I INFORMACIJA U INFORMACIONOM SISTEMU SAVEZNIH ORGANA I ORGANIZACIJA
172 UREDBA O MERILIMA I USLOVIMA ZA POVRAĆAJ, OSLOBAĐANJE ILI SMANJENJE PLAĆANJA NAKNADE ZA ZAGAĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE
173 UREDBA O MERILIMA ZA OCENJIVANJE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI VOJNIH OBVEZNIKA ZA VOJNU SLUŽBU I O LEKARSKIM I DRUGIM PREGLEDIMA I PSIHOLOŠKIM ISPITIVANJIMA VOJNIH OBVEZNIKA
174 UREDBA O MERILIMA ZA UTVRĐIVANJE VISINE TROŠKOVA STUDIJA NA VIŠIM ŠKOLAMA ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA
175 UREDBA O METODOLOGIJI PRIKUPLJANJA PODATAKA ZA NACIONALNI INVENTAR EMISIJE GASOVA SA EFEKTOM STAKLENE BAŠTE
176 UREDBA O METODOLOGIJI PRIKUPLJANJA PODATAKA ZA NACIONALNI INVENTAR NENAMERNO ISPUŠTENIH DUGOTRAJNIH ORGANSKIH ZAGAĐUJUĆIH SUPSTANCI
177 UREDBA O METODOLOGIJI VREDNOVANJA ELEMENATA ZA UTVRĐIVANJE VISINE NAKNADE ZA KORIŠĆENJE ŽELEZNIČKE INFRASTRUKTURE, ORGANIZOVANJE I REGULISANJE ŽELEZNIČKOG SAOBRAĆAJA
178 UREDBA O METODOLOGIJI ZA RAZVRSTAVANJE JEDINICA RAZVRSTAVANJA PREMA KLASIFIKACIJI DELATNOSTI
179 UREDBA O METODOLOGIJI ZA UTVRĐIVANJE OPRAVDANE PUNE CENE KOŠTANJA PREVOZA
180 UREDBA O MINIMUMU PROCESA RADA FAKULTETA I UNIVERZITETA ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA
181 UREDBA O MINIMUMU PROCESA RADA U JAVNOM PREDUZEĆU "ELEKTROMREŽA SRBIJE"
182 UREDBA O MINIMUMU PROCESA RADA U JAVNOM PREDUZEĆU "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE"
183 UREDBA O MINIMUMU PROCESA RADA U JAVNOM PREDUZEĆU "RADIO-TELEVIZIJA SRBIJE"
184 UREDBA O MINIMUMU PROCESA RADA ZA VREME ŠTRAJKA U JAVNOM PREDUZEĆU "JAT AIRWAYS"
185 UREDBA O MINIMUMU PROCESA RADA ZA VREME ŠTRAJKA U JAVNOM PREDUZEĆU PTT SAOBRAĆAJA "SRBIJA"
186 UREDBA O MINIMUMU PROCESA RADA ZA VREME ŠTRAJKA U JAVNOM ŽELEZNIČKO TRANSPORTNOM PREDUZEĆU "BEOGRAD"
187 UREDBA O MINIMUMU PROCESA RADA ZA VREME ŠTRAJKA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA
188 UREDBA O MREŽI USTANOVA SOCIJALNE ZAŠTITE
189 UREDBA O NAČELIMA I KRITERIJUMIMA ZA UNUTRAŠNJE UREĐENJE I SISTEMATIZACIJU RADNIH MESTA U MINISTARSTVU ODBRANE
190 UREDBA O NAČELIMA UNUTRAŠNJEG UREĐENJA I SISTEMATIZACIJE FORMACIJSKIH MESTA U VOJSCI SRBIJE
191 UREDBA O NAČELIMA ZA UNUTRAŠNJE UREĐENJE I SISTEMATIZACIJU RADNIH MESTA U MINISTARSTVIMA, POSEBNIM ORGANIZACIJAMA I SLUŽBAMA VLADE
192 UREDBA O NAČELIMA ZA UNUTRAŠNJE UREĐENJE I SISTEMATIZACIJU RADNIH MESTA U MINISTARSTVU SPOLJNIH POSLOVA
193 UREDBA O NAČELIMA ZA UNUTRAŠNJE UREĐENJE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA
194 UREDBA O NAČINU DAVANJA SAGLASNOSTI ZA IZVOĐENJE RADOVA U ZGRADAMA U SVOJINI REPUBLIKE SRBIJE
195 UREDBA O NAČINU EVIDENTIRANJA, OBRADE, ČUVANJA, KORIŠĆENJA, ZAŠTITE I DOSTAVLJANJA DRUGIM NADLEŽNIM DRŽAVNIM ORGANIMA INFORMACIJA I DOKUMENATA O POSLOVIMA IZ NADLEŽNOSTI BEZBEDNOSNO-INFORMATIVNE AGENCIJE
196 UREDBA O NAČINU I BLIŽIM KRITERIJUMIMA ZA UTVRĐIVANJE STATUSA PROFESIONALNIH INVESTITORA ZA ODREĐENA PRAVNA LICA
197 UREDBA O NAČINU I KONTROLI OBRAČUNA I ISPLATE ZARADA U JAVNIM PREDUZEĆIMA
198 UREDBA O NAČINU I POSTUPKU DOBROVOLJNOG SLUŽENJA VOJNOG ROKA SA ORUŽJEM
199 UREDBA O NAČINU I POSTUPKU IZVRŠAVANJA OBAVEZE PLANIRANJA PRIPREMA ZA ODBRANU
200 UREDBA O NAČINU I POSTUPKU IZVRŠAVANJA VOJNE, RADNE I MATERIJALNE OBAVEZE
201 UREDBA O NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA NA KONVERZIJU PRAVA KORIŠĆENJA NA GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU U PRAVO SVOJINE
202 UREDBA O NAČINU I POSTUPKU OZNAČAVANJA TAJNOSTI PODATAKA, ODNOSNO DOKUMENATA
203 UREDBA O NAČINU I POSTUPKU PRIJAVLJIVANJA DRŽAVNE POMOĆI
204 UREDBA O NAČINU I POSTUPKU PRODAJE AKCIJA BANAKA KOJE SU U VLASNIŠTVU REPUBLIKE SRBIJE ILI U VLASNIŠTVU BANAKA U STEČAJU I LIKVIDACIJI U KOJIMA FUNKCIJU STEČAJNOG I LIKVIDACIONOG UPRAVNIKA VRŠI AGENCIJA ZA OSIGURANJE DEPOZITA
205 UREDBA O NAČINU I POSTUPKU UNIŠTAVANJA PSIHOAKTIVNIH KONTROLISANIH SUPSTANCI ODUZETIH NA OSNOVU ODLUKE NADLEŽNOG ORGANA
206 UREDBA O NAČINU I POSTUPKU UTVRĐIVANJA IZNOSA PROSEČNE PONDERISANE MALOPRODAJNE CENE CIGARETA, DUVANA ZA PUŠENJE I OSTALIH DUVANSKIH PRERAĐEVINA
207 UREDBA O NAČINU I POSTUPKU UTVRĐIVANJA UDELA REPUBLIKE SRBIJE NASTALOG KONVERZIJOM DUGA ODREĐENIH PREDUZEĆA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU U VLASNIČKI UDEO REPUBLIKE SRBIJE U TIM PREDUZEĆIMA
208 UREDBA O NAČINU I USLOVIMA DAVANJA NA KORIŠĆENJE NEPOKRETNOSTI U SVOJINI REPUBLIKE SRBIJE ZA POTREBE VOJNOBEZBEDNOSNE AGENCIJE I VOJNOOBAVEŠTAJNE AGENCIJE
209 UREDBA O NAČINU I USLOVIMA IZMIRIVANJA OBAVEZA PRIVREDNIH DRUŠTAVA PREMA POVERIOCIMA IZ SREDSTAVA OSTVARENIH OD PRODAJE AKCIJA PRIVREDNOG DRUŠTVA U VLASNIŠTVU AKCIJSKOG FONDA REPUBLIKE SRBIJE
210 UREDBA O NAČINU I USLOVIMA IZMIRIVANJA OBAVEZA SUBJEKATA PRIVATIZACIJE PREMA POVERIOCIMA
211 UREDBA O NAČINU I USLOVIMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA SOLIDARNOSTI ZA OTKLANJANJE POSLEDICA ZEMLJOTRESA U KOLUBARSKOM OKRUGU
212 UREDBA O NAČINU I USLOVIMA OSTVARIVANJA PRAVA NA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE I NA NAKNADU ZBOG PRESTANKA ZAPOSLENJA BRAČNOG DRUGA PROFESIONALNOG OFICIRA, ODNOSNO PROFESIONALNOG PODOFICIRA
213 UREDBA O NAČINU IMENOVANJA I OVLAŠĆIVANJA TELA ZA OCENJIVANJE USAGLAŠENOSTI
214 UREDBA O NAČINU ISKAZIVANJA PRIHODA OBVEZNIKA POREZA NASTALIH DELIMIČNIM ILI POTPUNIM OTPISOM DUGOVA IZVRŠENIM U SKLADU SA PROGRAMOM VLADE REPUBLIKE SRBIJE ZA REGULISANJE UNUTRAŠNJIH DUGOVA U PORESKOM BILANSU ZA 2001. GODINU
215 UREDBA O NAČINU IZDAVANJA UVERENJA I OVERAVANJU ISPRAVA KOJE PRATE ROBU PRI IZVOZU ILI UVOZU ZA ČIJE IZDAVANJE ILI OVERU NIJE PROPISANA NADLEŽNOST
216 UREDBA O NAČINU IZRADE I DONOŠENJU TEHNIČKIH PROPISA I REGISTRU TIH PROPISA
217 UREDBA O NAČINU IZRADE, UTVRĐIVANJA I DONOŠENJA JUGOSLOVENSKIH STANDARDA
218 UREDBA O NAČINU OBEZBEĐIVANJA USLOVA ZA POČETAK RADA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE
219 UREDBA O NAČINU OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA AKCIZE U PROMETU PROIZVODA SA REPUBLIKOM CRNOM GOROM
220 UREDBA O NAČINU ODREĐIVANJA NAJVIŠIH I NAJNIŽIH PROSEČNIH CENA TOPLOTNE ENERGIJE U GREJNOJ SEZONI 2012/2013. GODINA
221 UREDBA O NAČINU OSTVARIVANJA I PRESTANKU PRAVA IZ PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA VOJNIH OSIGURANIKA
222 UREDBA O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA IZ ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA VOJNIH OSIGURANIKA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA
223 UREDBA O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA PRIPADNIKA JUGOSLOVENSKE VOJSKE U OTADŽBINI I RAVNOGORSKOG POKRETA U OBLASTI BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE
224 UREDBA O NAČINU OVLAŠĆIVANJA TELA ZA OCENJIVANJE USAGLAŠENOSTI, REGISTRU OVLAŠĆENIH TELA ZA OCENJIVANJE USAGLAŠENOSTI, EVIDENCIJI O ISPRAVAMA O USAGLAŠENOSTI, ZNACIMA USAGLAŠENOSTI I TELIMA ZA OCENJIVANJE USAGLAŠENOSTI, KAO I USLOVIMA ZA PRIMENU TEHNIČKIH
225 UREDBA O NAČINU PLAĆANJA NAKNADE ZA KORIŠĆENJE MINERALNIH SIROVINA I GEOTERMALNIH RESURSA ZA 2012. GODINU
226 UREDBA O NAČINU PLAĆANJA NAKNADE ZA RAD KOMISIJE ZA AUTORSKO I SRODNA PRAVA
227 UREDBA O NAČINU PREDLAGANJA KANDIDATA ZA ČLANOVE NACIONALNOG SAVETA ZA REGIONALNI RAZVOJ
228 UREDBA O NAČINU PREDLAGANJA PROJEKATA ČIJA JE REALIZACIJA U FUNKCIJI PODSTICANJA GRAĐEVINSKE INDUSTRIJE REPUBLIKE SRBIJE I O PRAĆENJU DINAMIKE FINANSIRANJA TIH PROJEKATA
229 UREDBA O NAČINU PRIZNAVANJA INOSTRANIH ISPRAVA I ZNAKOVA USAGLAŠENOSTI
230 UREDBA O NAČINU PRUŽANJA INFORMACIJA I POSTUPKU OBAVEŠTAVANJA O PRIMENI SANITARNIH, VETERINARSKIH I FITOSANITARNIH MERA U OBLASTI BEZBEDNOSTI HRANE, VETERINE I ZAŠTITE BILJA
231 UREDBA O NAČINU RADA SAVETA UPRAVNOG OKRUGA
232 UREDBA O NAČINU RASPODELE DELA SREDSTAVA IZ NAMENSKIH PRIMANJA BUDŽETA REPUBLIKE KOJA SE OSTVARUJU PRIREĐIVANJEM IGARA NA SREĆU, A KORISTE ZA FINANSIRANJE LOKALNE SAMOUPRAVE
233 UREDBA O NAČINU RASPODELE I KRITERIJUMIMA ZA DODELU STRANIH DOZVOLA ZA MEĐUNARODNI JAVNI PREVOZ STVARI DOMAĆIM PREVOZNICIMA
234 UREDBA O NAČINU SNABDEVANJA MATERIJALNIM SREDSTVIMA JEDINICA ORUŽANIH SNAGA SOCIJALISTIČKE FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE U ODREĐENIM SITUACIJAMA U RATU
235 UREDBA O NAČINU SPROVOĐENJA OCENJIVANJA USAGLAŠENOSTI, SADRŽAJU ISPRAVE O USAGLAŠENOSTI, KAO I OBLIKU, IZGLEDU I SADRŽAJU ZNAKA USAGLAŠENOSTI
236 UREDBA O NAČINU UPRAVLJANJA NOVČANIM SREDSTVIMA DOBIJENIM OD ZAKUPA PRIVREMENO ODUZETE NEPOKRETNE IMOVINE I PRIVREMENO ODUZETIM PUTNIČKIM VOZILIMA
237 UREDBA O NAČINU USPOSTAVLJANJA I RADA SISTEMA BRZE RAZMENE INFORMACIJA O OPASNIM PROIZVODIMA
238 UREDBA O NAČINU VRŠENJA METROLOŠKOG NADZORA
239 UREDBA O NAČINU ZBRINJAVANJA PROGNANIH LICA
240 UREDBA O NAČINU, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA DAVANJE STANOVA U ZAKUP I DODELJIVANJE STAMBENIH ZAJMOVA ZA REŠAVANJE STAMBENIH PITANJA ZAPOSLENIH U SAVEZNIM ORGANIMA
241 UREDBA O NAČINU, POSTUPKU I MERAMA ZAŠTITE POVERLJIVIH PRONALAZAKA ZNAČAJNIH ZA ODBRANU
242 UREDBA O NACIONALNIM PRIZNANJIMA I NAGRADAMA ZA POSEBAN DOPRINOS RAZVOJU I AFIRMACIJI SPORTA
243 UREDBA O NACIONALNOM PROGRAMU "SRBIJA PROTIV RAKA"
244 UREDBA O NACIONALNOM PROGRAMU PREVENCIJE I RANE DETEKCIJE TIPA 2 DIJABETESA
245 UREDBA O NACIONALNOM PROGRAMU PREVENCIJE, LEČENJA I KONTROLE KARDIOVASKULARNIH BOLESTI U REPUBLICI SRBIJI DO 2020. GODINE
246 UREDBA O NACIONALNOM PROGRAMU PREVENCIJE, LEČENJA, UNAPREĐENJA I KONTROLE BUBREŽNE INSUFICIJENCIJE I RAZVOJA DIJALIZE U REPUBLICI SRBIJI DO 2020. GODINE
247 UREDBA O NACIONALNOM PROGRAMU PREVENTIVNE STOMATOLOŠKE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
248 UREDBA O NACIONALNOM PROGRAMU PREVENTIVNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE DECE SA PSIHOFIZIOLOŠKIM POREMEĆAJIMA I GOVORNOM PATOLOGIJOM
249 UREDBA O NACIONALNOM PROGRAMU ZA PREVENCIJU KOLOREKTALNOG KARCINOMA
250 UREDBA O NACIONALNOM PROGRAMU ZA PREVENCIJU RAKA DOJKE
251 UREDBA O NACIONALNOM PROGRAMU ZA PREVENCIJU RAKA GRLIĆA MATERICE
252 UREDBA O NACIONALNOM PROGRAMU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA, DECE I OMLADINE
253 UREDBA O NADLEŽNOSTI, DELOKRUGU, ORGANIZACIJI I NAČINU POSLOVANJA FONDA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE VOJNIH OSIGURANIKA
254 UREDBA O NAJMANJEM BROJU ČLANOVA POSADE ZA SIGURNU PLOVIDBU KOJI MORAJU IMATI POMORSKI BRODOVI TRGOVAČKE MORNARICE DRŽAVNE ZAJEDNICE SRBIJA I CRNA GORA
255 UREDBA O NAJVIŠEM I NAJNIŽEM IZNOSU BORAVIŠNE TAKSE
256 UREDBA O NAJVIŠEM I NAJNIŽEM IZNOSU TURISTIČKE NAKNADE
257 UREDBA O NAJVIŠEM I NAJNIŽEM IZNOSU TURISTIČKE NAKNADE
258 UREDBA O NAKNADAMA I DRUGIM PRIMANJIMA IZABRANIH I POSTAVLJENIH LICA U DRŽAVNIM ORGANIMA
259 UREDBA O NAKNADI ŠTETA NA LICIMA
260 UREDBA O NAKNADI TROŠKOVA I OTPREMNINI DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA
261 UREDBA O NAKNADI TROŠKOVA U UPRAVNOM POSTUPKU
262 UREDBA O NAKNADI ZA DEZAKTIVIRANJE I UNIŠTAVANJE NEEKSPLODIRANIH UBOJNIH SREDSTAVA U MIRU
263 UREDBA O NOMENKLATURI STATISTIČKIH TERITORIJALNIH JEDINICA
264 UREDBA O NORMATIVIMA I STANDARDIMA USLOVA RADA UNIVERZITETA I FAKULTETA ZA DELATNOSTI KOJE SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA
265 UREDBA O OBAVEZI REGISTRACIJE MOTORNIH VOZILA KOJIMA UPRAVLJAJU LICA SA PREBIVALIŠTEM U REPUBLICI SRBIJI
266 UREDBA O OBAVEZNIM SREDSTVIMA I OPREMI ZA LIČNU, UZAJAMNU I KOLEKTIVNU ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I DRUGIH NESREĆA
267 UREDBA O OBAVEZNOJ PROIZVODNJI I PROMETU HLEBA OD BRAŠNA "T-500"
268 UREDBA O OBAVEZNOJ PROIZVODNJI I PROMETU HLEBA OD BRAŠNA "T-500"
269 UREDBA O OBAVEZNOJ PROIZVODNJI I PROMETU HLEBA OD BRAŠNA „T-500 ”
270 UREDBA O OBAVEZNOJ PROIZVODNJI I PROMETU HLEBA OD BRAŠNA „T-500”
271 UREDBA O OBAVLJANJU OSNOVNOG, REDOVNOG I VANREDNOG PREGLEDA ČAMACA I PLOVEĆIH POSTROJENJA
272 UREDBA O OBEZBEĐIVANJU I ZAŠTITI INFORMACIONIH SISTEMA DRŽAVNIH ORGANA
273 UREDBA O OBIMU I NAČINU PREUZIMANJA IMOVINE, OBAVEZA I ZAPOSLENIH OD FONDA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE VOJNIH OSIGURANIKA U REPUBLIČKI FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE
274 UREDBA O OBIMU I SADRŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA
275 UREDBA O OBJEKTIMA I REJONIMA OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA ODBRANU REPUBLIKE SRBIJE
276 UREDBA O OBLASTIMA NAUČNIH I DRUGIH ISTRAŽIVANJA ZNAČAJNIH ZA ODBRANU ZEMLJE I O POSTUPKU I USLOVIMA ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA VRŠENJE TIH ISTRAŽIVANJA ZAJEDNO SA STRANIM LICIMA ILI ZA POTREBE STRANIH LICA
277 UREDBA O OBLIKU I SADRŽINI SLUŽBENE LEGITIMACIJE SLUŽBENIH LICA KOMISIJE ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE
278 UREDBA O OBNAVLJANJU ROBNIH REZERVI MERKANTILNE PŠENICE I KUKURUZA
279 UREDBA O OBRASCIMA BEZBEDNOSNIH UPITNIKA
280 UREDBA O OBRASCU ZA VOĐENJE EVIDENCIJE I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI
281 UREDBA O OBUČAVANJU GRAĐANA ZA ODBRANU ZEMLJE
282 UREDBA O OCENJIVANJU DRŽAVNIH SLUŽBENIKA
283 UREDBA O OCENJIVANJU PROFESIONALNIH VOJNIH LICA
284 UREDBA O OCENJIVANJU VOJNIH LICA
285 UREDBA O OCENJIVANJU ZAPOSLENIH U DRŽAVNIM ORGANIMA
286 UREDBA O ODLAGANJU OTPADA NA DEPONIJE
287 UREDBA O ODREĐENIM ZAKONSKIM MERNIM JEDINICAMA I NAČINU NJIHOVE UPOTREBE
288 UREDBA O ODREĐIVANJU AKTIVNOSTI ČIJE OBAVLJANJE UTIČE NA ŽIVOTNU SREDINU
289 UREDBA O ODREĐIVANJU GRANIČNIH PRELAZA I KONTROLI PRELAŽENJA DRŽAVNE GRANICE
290 UREDBA O ODREĐIVANJU IMOVINE I LICA KOJA SE MOGU OSIGURATI KOD STRANOG DRUŠTVA ZA OSIGURANJE
291 UREDBA O ODREĐIVANJU KRIVIČNIH DELA ZA KOJA SE UZ PRIJAVU, ODNOSNO ZAHTEV ZA DOBIJANJE DOZVOLE, ODNOSNO ODOBRENJA ZA PRIREĐIVANJE ODREĐENIH IGARA NA SREĆU PODNOSI POTVRDA O NEOSUĐIVANOSTI ODREĐENIH LICA
292 UREDBA O ODREĐIVANJU MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ZA IZDAVANJE KVALIFIKOVANIH ELEKTRONSKIH SERTIFIKATA
293 UREDBA O ODREĐIVANJU NAZIVA NOVOOBRAZOVANOG NASELJENOG MESTA BELJINA U OPŠTINI ČAČAK
294 UREDBA O ODREĐIVANJU NAZIVA NOVOOBRAZOVANOG NASELJENOG MESTA STARI LEDINCI U GRADU NOVOM SADU
295 UREDBA O ODREĐIVANJU OPREME VEĆE VREDNOSTI I UTVRĐIVANJU SLUČAJEVA I USLOVA POD KOJIMA SE POKRETNE STVARI IZ JAVNE SVOJINE MOGU OTUĐIVATI NEPOSREDNOM POGODBOM
296 UREDBA O ODREĐIVANJU POJEDINIH VRSTA OPASNOG OTPADA KOJE SE MOGU UVOZITI KAO SEKUNDARNE SIROVINE
297 UREDBA O ODREĐIVANJU POSLOVA BEZBEDNOSNE ZAŠTITE KOJU NEPOSREDNO VRŠE MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA, BEZBEDNOSNO-INFORMATIVNA AGENCIJA, VOJNOBEZBEDNOSNA AGENCIJA I VOJNA POLICIJA
298 UREDBA O ODREĐIVANJU POSLOVA BEZBEDNOSNE ZAŠTITE ODREĐENIH LICA I OBJEKATA
299 UREDBA O ODREĐIVANJU POVERLJIVIH PRONALAZAKA KOJI SU ZNAČAJNI ZA ODBRANU ILI BEZBEDNOST SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE
300 UREDBA O ODREĐIVANJU REPREZENTATIVNIH KATASTARSKIH SREZOVA
301 UREDBA O ODREĐIVANJU ROBE ZA ČIJI JE UVOZ, IZVOZ, ODNOSNO TRANZIT PROPISANO PRIBAVLJANJE ODREĐENIH ISPRAVA
302 UREDBA O ODREĐIVANJU ROKOVA ZA PROCES AKTIVNOG OPLEMENJIVANJA
303 UREDBA O ODREĐIVANJU SREDSTAVA ZA POSEBNE NAMENE ZA POTREBE BEZBEDNOSNO-INFORMATIVNE AGENCIJE
304 UREDBA O ODREĐIVANJU VISINE NOVČANE NAKNADE REGRUTIMA I LICIMA U REZERVNOM SASTAVU KOJI NISU U RADNOM ODNOSU, ZA VREME VRŠENJA VOJNE OBAVEZE
305 UREDBA O ODREĐIVANJU ZONA I AGLOMERACIJA
306 UREDBA O OPŠTIM USLOVIMA ZA EMISIJU I PRODAJU DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI NA PRIMARNOM TRŽIŠTU
307 UREDBA O OPŠTIM USLOVIMA ZA EMISIJU I PRODAJU DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI NA INOSTRANOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU
308 UREDBA O OPŠTIM USLOVIMA ZA EMISIJU I PRODAJU KRATKOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI NA PRIMARNOM TRŽIŠTU
309 UREDBA O ORGANIZOVANJU I FUNKCIONISANJU CIVILNE ZAŠTITE
310 UREDBA O ORGANIZOVANJU I OSTVARIVANJU VERSKE NASTAVE I NASTAVE ALTERNATIVNOG PREDMETA U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI
311 UREDBA O OSLOBAĐANJU PLAĆANJA ZATEZNE KAMATE PO ODOBRENIM KRATKOROČNIM KREDITIMA DATIM FIZIČKIM LICIMA ZA FINANSIRANJE REGISTROVANIH POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA U CILJU PODSTICANJA RAZVOJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE
312 UREDBA O OSNIVANJU AVIO-SLUŽBE VLADE
313 UREDBA O OSNIVANJU INSTITUTA ZA STRATEGIJSKA ISTRAŽIVANJA
314 UREDBA O OSNIVANJU KANCELARIJE NACIONALNOG SAVETA ZA SARADNJU SA MEĐUNARODNIM TRIBUNALOM ZA KRIVIČNO GONJENJE LICA ODGOVORNIH ZA TEŠKA KRŠENJA MEĐUNARODNOG HUMANITARNOG PRAVA POČINJENA NA TERITORIJI BIVŠE JUGOSLAVIJE OD 1991. GODINE
315 UREDBA O OSNIVANJU KANCELARIJE SAVETA ZA NACIONALNU BEZBEDNOST
316 UREDBA O OSNIVANJU KANCELARIJE ZA EVROPSKE INTEGRACIJE
317 UREDBA O OSNIVANJU KANCELARIJE ZA REVIZIJU SISTEMA UPRAVLJANJA SREDSTVIMA EVROPSKE UNIJE
318 UREDBA O OSNIVANJU KANCELARIJE ZA SARADNJU S MEDIJIMA
319 UREDBA O OSNIVANJU KANCELARIJE ZA STRUČNE I OPERATIVNE POSLOVE U PREGOVARAČKOM PROCESU
320 UREDBA O OSNIVANJU SLUŽBE KOORDINACIONOG TELA VLADE REPUBLIKE SRBIJE ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA
321 UREDBA O OSNIVANJU SLUŽBE ZA UPRAVLJANJE KADROVIMA
322 UREDBA O OSNIVANJU STALNE KANCELARIJE VLADE ZA EKONOMSKI RAZVOJ U BORU
323 UREDBA O OSNIVANJU STALNE KANCELARIJE VLADE ZA EKONOMSKI RAZVOJ U KRAGUJEVCU
324 UREDBA O OSNIVANJU ZAVODA ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA U REPUBLICI SRBIJI
325 UREDBA O OSNOVIMA I MERILIMA ZA UVEĆANJE PLATE I DRUGA NOVČANA PRIMANJA PRIPADNIKA VOJSKE SRBIJE I DRUGIH SNAGA ODBRANE ZA VREME UČEŠĆA U MULTINACIONALNIM OPERACIJAMA VAN GRANICA REPUBLIKE SRBIJE
326 UREDBA O OSTVARIVANJU PRAVA FIZIČKOG LICA - KUPCA DOBARA, ODNOSNO KORISNIKA USLUGA U SPROVOĐENJU ZAKONA O FISKALNIM KASAMA
327 UREDBA O OSTVARIVANJU PRAVA NA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ, OSPOSOBLJAVANJU BRAČNOG DRUGA I O NAKNADI ZA ŠKOLOVANJE DECE VOJNOG LICA
328 UREDBA O OSTVARIVANJU PRAVA NA OSIGURANJE PROFESIONALNIH PRIPADNIKA VOJSKE SRBIJE I CRNE GORE, OSOBLJA CIVILNE ZAŠTITE I ZAPOSLENIH U ORGANIMA UPRAVE SAVETA MINISTARA ZA VREME UČEŠĆA U MIROVNIM OPERACIJAMA I DRUGIM AKTIVNOSTIMA U INOSTRANSTVU
329 UREDBA O OVLAŠĆENJIMA, IZGLEDU, IZDAVANJU, KORIŠĆENJU I UNIŠTAVANJU SLUŽBENE LEGITIMACIJE I ZNAČKE OVLAŠĆENIH SLUŽBENIH LICA VOJNE POLICIJE
330 UREDBA O OZNAČAVANJU NAZIVA NASELJENIH MESTA, ULICA I TRGOVA, OZNAČAVANJU ZGRADA KUĆNIM BROJEVIMA I VOĐENJU REGISTRA KUĆNIH BROJEVA, ULICA I TRGOVA
331 UREDBA O PLATAMA I DRUGIM NOVČANIM PRIMANJIMA PROFESIONALNIH PRIPADNIKA VOJSKE SRBIJE I CRNE GORE, OSOBLJA CIVILNE ZAŠTITE I ZAPOSLENIH U ORGANIMA UPRAVE SAVETA MINISTARA ZA VREME UČEŠĆA U MIROVNIM OPERACIJAMA I DRUGIM AKTIVNOSTIMA U INOSTRANSTVU
332 UREDBA O PLATAMA LICA KOJA OBAVLJAJU POSLOVE U POSEBNIM ORGANIZACIONIM JEDINICAMA DRŽAVNIH ORGANA NADLEŽNIH ZA SUZBIJANJE ORGANIZOVANOG KRIMINALA
333 UREDBA O PLATAMA LICA KOJA VRŠE FUNKCIJU I OBAVLJAJU POSLOVE U TUŽILAŠTVU ZA RATNE ZLOČINE I POSEBNIM ORGANIZACIONIM JEDINICAMA DRŽAVNIH ORGANA U POSTUPKU ZA RATNE ZLOČINE
334 UREDBA O PLATAMA LICA KOJA VRŠE FUNKCIJU, ODNOSNO OBAVLJAJU POSLOVE U VEZI SA IZVRŠENJEM KAZNE ZATVORA ZA KRIVIČNA DELA ORGANIZOVANOG KRIMINALA
335 UREDBA O PODSTICANJU POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE PUTEM KREDITNE PODRŠKE KROZ SUBVENCIONISANJE DELA KAMATE U 2012. GODINI
336 UREDBA O PODSTICANJU POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE PUTEM KREDITNE PODRŠKE KROZ SUBVENCIONISANJE DELA KAMATNE STOPE U 2011. GODINI
337 UREDBA O PODSTICANJU ZAPOŠLJAVANJA
338 UREDBA O POSEBNIM KRITERIJUMIMA I POSTUPKU ZA PRIJEM U RADNI ODNOS I PRESTANAK RADNOG ODNOSA U VOJNOBEZBEDNOSNOJ AGENCIJI I VOJNOOBAVEŠTAJNOJ AGENCIJI
339 UREDBA O POSEBNIM MERAMA FIZIČKO-TEHNIČKE ZAŠTITE TAJNIH PODATAKA
340 UREDBA O POSEBNIM MERAMA NADZORA NAD POSTUPANJEM SA TAJNIM PODACIMA
341 UREDBA O POSEBNIM MERAMA ZAŠTITE TAJNIH PODATAKA U INFORMACIONO-TELEKOMUNIKACIONIM SISTEMIMA
342 UREDBA O POSEBNIM USLOVIMA PRODAJE ODREĐENIH NEPOKRETNOSTI U DRŽAVNOJ SVOJINI
343 UREDBA O POSEBNIM USLOVIMA PROMETA ODREĐENE ROBE
344 UREDBA O POSEBNIM USLOVIMA PROMETA ODREĐENE ROBE
345 UREDBA O POSEBNIM USLOVIMA ZA TRANZIT ODREĐENIH DERIVATA NAFTE
346 UREDBA O POSEBNIM USLOVIMA ZA VRŠENJE PROMETA ROBE SA AUTONOMNOM POKRAJINOM KOSOVO I METOHIJA
347 UREDBA O POSEBNOJ NAKNADI ZA RAD ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE PROGRAMA ZAŠTITE
348 UREDBA O POSEBNOJ NAKNADI ZA REGISTRACIJU ODREĐENIH VOZILA
349 UREDBA O POSEBNOM NAČINU OBRADE PODATAKA SADRŽANIH U KATASTRU ZEMLJIŠTA ZA AUTONOMNU POKRAJINU KOSOVO I METOHIJA
350 UREDBA O POSEBNOM NAČINU OBRADE PODATAKA SADRŽANIH U MATIČNIM KNJIGAMA ZA PODRUČJE AUTONOMNE POKRAJINE KOSOVO I METOHIJA
351 UREDBA O POSEBNOM NAČINU PRIZNAVANJA VISOKOŠKOLSKIH ISPRAVA I VREDNOVANJA STUDIJSKIH PROGRAMA UNIVERZITETA SA TERITORIJE AUTONOMNE POKRAJINE KOSOVO I METOHIJA KOJI NE OBAVLJAJU DELATNOST PO PROPISIMA REPUBLIKE SRBIJE
352 UREDBA O POSTUPANJU DRŽAVNIH ORGANA, ORGANIZACIJA I PRAVNIH LICA PREMA NEAKTIVNIM PRIVREDNIM SUBJEKTIMA BRISANIM IZ REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA
353 UREDBA O POSTUPANJU SA ODREĐENIM STVARIMA U DRŽAVNOJ SVOJINI
354 UREDBA O POSTUPANJU SA SUPSTANCAMA KOJE OŠTEĆUJU OZONSKI OMOTAČ, KAO I O USLOVIMA ZA IZDAVANJE DOZVOLA ZA UVOZ I IZVOZ TIH SUPSTANCI
355 UREDBA O POSTUPKU EVIDENCIJE ZAPOSLENIH I BIVŠIH ZAPOSLENIH KOJI IMAJU PRAVO NA PRENOS AKCIJA BEZ NAKNADE
356 UREDBA O POSTUPKU I NAČINU EVIDENCIJE GRAĐANA KOJI IMAJU PRAVO NA NOVČANU NAKNADU I NA PRENOS AKCIJA BEZ NAKNADE
357 UREDBA O POSTUPKU I NAČINU NA KOJI ZAKONITI IMALAC AKCIJA AKCIONARSKOG FONDA DAJE NALOG BROKERU ZA PRVU PRODAJU AKCIJA
358 UREDBA O POSTUPKU I NAČINU PRODAJE AKCIJA I UDELA U VLASNIŠTVU AKCIONARSKOG FONDA METODOM JAVNE AUKCIJE
359 UREDBA O POSTUPKU I NAČINU RESTRUKTURIRANJA SUBJEKATA PRIVATIZACIJE
360 UREDBA O POSTUPKU JAVNOG TENDERA ZA DOBIJANJE DOZVOLE ZA OBAVLJANJE PROIZVODNJE DUVANSKIH PROIZVODA
361 UREDBA O POSTUPKU PO KOME SE BIRAJU PROJEKTI ZA NACIONALNI INVESTICIONI PLAN I POSTUPKU PO KOME SE NACIONALNI INVESTICIONI PLAN SPROVODI
362 UREDBA O POSTUPKU PRIJAVLJIVANJA I NAČINU INFORMISANJA KOJI SE ODNOSE NA TEHNIČKE PROPISE, OCENJIVANJE USAGLAŠENOSTI I STANDARDE
363 UREDBA O POSTUPKU PRIVREMENE OBUSTAVE PRENOSA TRANSFERNIH SREDSTAVA IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE JEDINICI LOKALNE SAMOUPRAVE, ODNOSNO PRENOSA PRIPADAJUĆEG DELA POREZA NA ZARADE I POREZA NA DOBIT PREDUZEĆA AUTONOMNOJ POKRAJINI
364 UREDBA O POSTUPKU PRODAJE AKCIJA I UDELA EVIDENTIRANIH U PRIVATIZACIONOM REGISTRU
365 UREDBA O POSTUPKU PRODAJE KAPITALA DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE JAVNIM TENDEROM
366 UREDBA O POSTUPKU RASPODELE SREDSTAVA IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA FINANSIRANJE RADA NACIONALNIH SAVETA NACIONALNIH MANJINA
367 UREDBA O POSTUPKU UTVRĐIVANJA ISPUNJENOSTI PROPISANIH USLOVA ZA IZDAVANJE PASOŠA ZA LICA SA PODRUČJA AUTONOMNE POKRAJINE KOSOVO I METOHIJA
368 UREDBA O POSTUPKU ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA SNIMANJE IZ VAZDUHA TERITORIJE SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE I ZA IZDAVANJE KARTOGRAFSKIH I DRUGIH PUBLIKACIJA
369 UREDBA O POSTUPKU ZA USTANOVLJENJE GEOGRAFSKE OZNAKE POREKLA I PRIZNANJU SVOJSTVA OVLAŠĆENOG KORISNIKA GEOGRAFSKE OZNAKE POREKLA
370 UREDBA O PRAVU NA AKONTACIJU PENZIJE KORISNICIMA PENZIJA SA STALNIM PREBIVALIŠTEM NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE KOJI SU PRAVO NA PENZIJU OSTVARILI U DRUGIM REPUBLIKAMA BIVŠE SFRJ
371 UREDBA O PRAVU NA MESEČNO NOVČANO PRIMANJE ZA VREME NEZAPOSLENOSTI RATNIH VOJNIH INVALIDA OD V DO X GRUPE IZ ORUŽANIH AKCIJA POSLE 17. AVGUSTA 1990. GODINE
372 UREDBA O PREMIJI ZA DUVAN U LISTU TIPA BERLEJ I ORIJENTAL ZA 2009. GODINU
373 UREDBA O PREMIJSKIM STOPAMA U OSIGURANJU OD AUTOODGOVORNOSTI
374 UREDBA O PRESTANKU VAŽENJA ODREĐENIH UREDABA
375 UREDBA O PRESTANKU VAŽENJA ODREĐENIH UREDBI U OBLASTI BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE
376 UREDBA O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O FINANSIRANJU NADLEŽNOSTI KOJE SU PREŠLE NA REPUBLIKU SRBIJU S BIVŠE SRBIJE I CRNE GORE
377 UREDBA O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O FONDU ZA REFORMU SISTEMA ODBRANE DRŽAVNE ZAJEDNICE SRBIJA I CRNA GORA
378 UREDBA O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O NAČINU ČUVANJA, KORIŠĆENJA I RAZGLEDANJA PODATAKA PREMERA, KATASTRA ZEMLJIŠTA, KATASTRA NEPOKRETNOSTI I VODOVA
379 UREDBA O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O NAČINU OBELEŽAVANJA GOVEDA I VOĐENJA EVIDENCIJE O OBELEŽENIM GOVEDIMA
380 UREDBA O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O NOVOM DINARU
381 UREDBA O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O OSNIVANJU AKREDITACIONOG TELA SRBIJE I CRNE GORE
382 UREDBA O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O OSNIVANJU INSTITUTA ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE I CRNE GORE
383 UREDBA O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O OSNIVANJU KANCELARIJE NACIONALNOG SAVETA ZA DECENTRALIZACIJU REPUBLIKE SRBIJE
384 UREDBA O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O OSNIVANJU KANCELARIJE ZA PRAĆENJE POSLOVA PREDSEDAVANJA GENERALNOM SKUPŠTINOM UJEDINJENIH NACIJA
385 UREDBA O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O OSNIVANJU STALNE KANCELARIJE VLADE ZA EKONOMSKI RAZVOJ U BORU
386 UREDBA O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O OSNIVANJU STALNE KANCELARIJE VLADE ZA EKONOMSKI RAZVOJ U KRAGUJEVCU
387 UREDBA O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O POSTUPKU ZA PRAVNU ZAŠTITU PRONALAZAKA
388 UREDBA O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O SAVEZNOJ JAVNOJ USTANOVI FILMSKE NOVOSTI
389 UREDBA O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O TROŠKOVIMA OBAVEZNE DEZINFEKCIJE MOTORNIH VOZILA PRILIKOM ULASKA U REPUBLIKU SRBIJU
390 UREDBA O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O VISINI GODIŠNJE NAKNADE ZA MOTORNA I PRIKLJUČNA VOZILA
391 UREDBA O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O VOĐENJU MATIČNIH KNJIGA U DIPLOMATSKIM I KONZULARNIM PREDSTAVNIŠTVIMA JUGOSLAVIJE U INOSTRANSTVU I O IZDAVANJU IZVODA I UVERENJA NA OSNOVU TIH KNJIGA
392 UREDBA O PREVENTIVNIM MERAMA ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD NA PLOVILIMA KOJA OBAVLJAJU RIBOLOV
393 UREDBA O PREVENTIVNIM MERAMA ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD PRI EKSPLOATACIJI MINERALNIH SIROVINA DUBINSKIM BUŠOTINAMA
394 UREDBA O PREVENTIVNIM MERAMA ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD PRI PODZEMNOJ I POVRŠINSKOJ EKSPLOATACIJI MINERALNIH SIROVINA
395 UREDBA O PREVENTIVNIM MERAMA ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD USLED RIZIKA OD EKSPLOZIVNIH ATMOSFERA
396 UREDBA O PREVOZU OPASNIH MATERIJA U DRUMSKOM I ŽELEZNIČKOM SAOBRAĆAJU
397 UREDBA O PRIBAVLJANJU SAGLASNOSTI, USLOVIMA I NAČINU LANSIRANJA RAKETA PROTIV GRADONOSNIH OBLAKA
398 UREDBA O PRIJEMU NA SLUŽBU U VOJSKU SRBIJE I MINISTARSTVO ODBRANE BEZ JAVNOG KONKURSA
399 UREDBA O PRIJEMU U PROFESIONALNU VOJNU SLUŽBU
400 UREDBA O PRIKUPLJANJU REZERVI KRVI
401 UREDBA O PRIMANJIMA I PRIHODIMA KOJI SU OD UTICAJA NA OSTVARIVANJE PRAVA NA NOVČANU SOCIJALNU POMOĆ
402 UREDBA O PRIMENI MEĐUNARODNIH RAČUNOVODSTVENIH STANDARDA ZA JAVNI SEKTOR
403 UREDBA O PRIPREMI KADROVSKOG PLANA U DRŽAVNIM ORGANIMA
404 UREDBA O PRIVREMENIM USLOVIMA ZA OBAVLJANJE PROMETA BRAŠNA
405 UREDBA O PRIVREMENOM KVANTITATIVNOM OGRANIČENJU IZVOZA, ODNOSNO UPUĆIVANJA ODREĐENIH VRSTA ROBE
406 UREDBA O PRIVREMENOM KVANTITATIVNOM OGRANIČENJU IZVOZA, ODNOSNO UPUĆIVANJA ODREĐENIH VRSTA ROBE
407 UREDBA O PRIZNANJIMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA U DRŽAVNIM ORGANIMA
408 UREDBA O PRIZNAVANJU MATIČNIH STABALA, ČOKOTA I ŽBUNOVA VOĆAKA, VINOVE LOZE I HMELJA
409 UREDBA O PROCENTU KAPITALA KOJI SE PRIVATIZUJE U PRIVREDNIM DRUŠTVIMA SA VEĆINSKIM DRŽAVNIM KAPITALOM KOJA ENERGETSKU DELATNOST OBAVLJAJU KAO PRETEŽNU
410 UREDBA O PRODAJI KAPITALA I IMOVINE JAVNIM TENDEROM
411 UREDBA O PRODAJI KAPITALA I IMOVINE JAVNOM AUKCIJOM
412 UREDBA O PRODAJI MERKANTILNE PŠENICE RODA 2011. GODINE
413 UREDBA O PRODAJI MERKANTILNOG KUKURUZA RODA 2011. GODINE
414 UREDBA O PRODAJI MINERALNOG ĐUBRIVA
415 UREDBA O PRODUŽENJU ROKOVA VRAĆANJA KRATKOROČNIH KREDITA DATIH ZA FINANSIRANJE POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA FIZIČKIM LICIMA U CILJU PODSTICANJA RAZVOJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE
416 UREDBA O PRODUŽENJU ROKOVA VRAĆANJA KREDITA DATIH ZA FINANSIRANJE PROGRAMA REVITALIZACIJE SELA
417 UREDBA O PROGLAŠENJU SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE "CARSKA BARA"
418 UREDBA O PROGLAŠENJU SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE "GUTAVICA"
419 UREDBA O PROGLAŠENJU SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE "KOVILJSKO-PETROVARADINSKI RIT"
420 UREDBA O PROGLAŠENJU SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE "PALJEVINE"
421 UREDBA O PROGLAŠENJU SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE „TITELSKI BREG”
422 UREDBA O PROGLAŠENJU SPOMENIKA PRIRODE "PARK BUKOVIČKE BANJE"
423 UREDBA O PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA
424 UREDBA O PROGRAMU RADA, RAZVOJA I ORGANIZACIJI INTEGRISANOG ZDRAVSTVENOG INFORMACIONOG SISTEMA - "E-ZDRAVLJE"
425 UREDBA O PROGRAMU SISTEMSKOG PRAĆENJA KVALITETA ZEMLJIŠTA, INDIKATORIMA ZA OCENU RIZIKA OD DEGRADACIJE ZEMLJIŠTA I METODOLOGIJI ZA IZRADU REMEDIJACIONIH PROGRAMA
426 UREDBA O PROGRAMU ZA POLAGANJE ISPITA ZA STICANJE ZVANJA U REVIZIJI
427 UREDBA O PROIZVODIMA KOJI POSLE UPOTREBE POSTAJU POSEBNI TOKOVI OTPADA, OBRASCU DNEVNE EVIDENCIJE O KOLIČINI I VRSTI PROIZVEDENIH I UVEZENIH PROIZVODA I GODIŠNJEG IZVEŠTAJA, NAČINU I ROKOVIMA DOSTAVLJANJA GODIŠNJEG IZVEŠTAJA, OBVEZNICIMA PLAĆANJA NAKNADE,
428 UREDBA O PROIZVODNJI I PROMETU MLEKA
429 UREDBA O PROMENI NAZIVA NASELJENOG MESTA BEGEJCI U TORAK
430 UREDBA O PROMENI NAZIVA NASELJENOG MESTA I KATASTARSKE OPŠTINE
431 UREDBA O PROMENI NAZIVA NASELJENOG MESTA OREŠKOVIĆ U TOMISLAVCI
432 UREDBA O PROMENI NAZIVA NASELJENOG MESTA PARTIZANI U DAROSAVA
433 UREDBA O PROMENI NAZIVA NASELJENOG MESTA SMRDIĆ U IZVOR
434 UREDBA O PROMENI NAZIVA POSTOJEĆIH NASELJENIH MESTA I ODREĐIVANJU NAZIVA NOVOOBRAZOVANOG NASELJENOG MESTA
435 UREDBA O RADNOM VREMENU, ODMORIMA I ODSUSTVIMA PROFESIONALNIH VOJNIH LICA
436 UREDBA O RADU, OVLAŠĆENJIMA I OBELEŽJIMA BUDŽETSKE INSPEKCIJE
437 UREDBA O RASPODELI I KORIŠĆENJU PODSTICAJA ZA GENETSKO UNAPREĐENJE STOČARSTVA U 2011. GODINI
438 UREDBA O RASPODELI I KORIŠĆENJU PODSTICAJA ZA GENETSKO UNAPREĐENJE STOČARSTVA U 2012. GODINI
439 UREDBA O RASPODELI I KORIŠĆENJU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA GENETSKO UNAPREĐENJE STOČARSTVA U 2010. GODINI
440 UREDBA O RASPODELI I KORIŠĆENJU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA ORGANIZOVANJE I JAČANJE KAPACITETA MREŽE ZA RURALNI RAZVOJ U 2010. GODINI
441 UREDBA O RASPOREDU I KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANJE ZAŠTIĆENIH PRIRODNIH DOBARA OD NACIONALNOG INTERESA U 2011. GODINI
442 UREDBA O RASPOREDU I KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANJE ZAŠTIĆENIH PRIRODNIH DOBARA OD NACIONALNOG INTERESA U 2012. GODINI
443 UREDBA O RASPOREĐIVANJU PROFESIONALNIH VOJNIKA I UNAPREĐIVANJU OFICIRA I PODOFICIRA ZA VREME RATNOG STANJA
444 UREDBA O RAZVRSTAVANJU OBJEKTA, DELATNOSTI I ZEMLJIŠTA U KATEGORIJE UGROŽENOSTI OD POŽARA
445 UREDBA O RAZVRSTAVANJU PROFESIONALNIH PRIPADNIKA VOJSKE SRBIJE I CRNE GORE RADI ODREĐIVANJA PLATE ZA VREME SLUŽBE U INOSTRANSTVU
446 UREDBA O RAZVRSTAVANJU RADNIH MESTA I MERILIMA ZA OPIS RADNIH MESTA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA
447 UREDBA O RAZVRSTAVANJU RADNIH MESTA NAMEŠTENIKA
448 UREDBA O REGISTRACIJI PREDSTAVNIŠTAVA STRANIH PRAVNIH LICA U REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA KOJI VODI AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE
449 UREDBA O REPROGRAMIRANJU DUGOROČNIH KREDITA DATIH ZA FINANSIRANJE REGISTROVANIH POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA U CILJU PODSTICANJA RAZVOJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE
450 UREDBA O REPROGRAMIRANJU I OSLOBAĐANJU PLAĆANJA ZATEZNE KAMATE PO ODOBRENIM DUGOROČNIM KREDITIMA DATIM ZA FINANSIRANJE REGISTROVANIH POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA FIZIČKIM I PRAVNIM LICIMA U CILJU PODSTICANJA RAZVOJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE
451 UREDBA O REPROGRAMIRANJU ODOBRENIH KREDITA DATIH ZA PODSTICANJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE PUTEM KREDITNE PODRŠKE KROZ SUBVENCIONISANJE DELA KAMATE U 2011. I 2012. GODINI
452 UREDBA O REPUBLIČKIM NAGRADAMA ZA POSEBAN DOPRINOS RAZVOJU KULTURE
453 UREDBA O REŠAVANJU STAMBENIH POTREBA IZABRANIH, POSTAVLJENIH I ZAPOSLENIH LICA KOD KORISNIKA SREDSTAVA U DRŽAVNOJ SVOJINI (novo)
454 UREDBA O REŠAVANJU STAMBENIH POTREBA KUPOVINOM STANOVA IZGRAĐENIH SREDSTVIMA ZA REALIZACIJU NACIONALNOG INVESTICIONOG PLANA
455 UREDBA O REŠAVANJU STAMBENIH POTREBA RATNIH VOJNIH INVALIDA I PORODICA PALIH BORACA
456 UREDBA O REŽIMIMA ZAŠTITE
457 UREDBA O SADRŽAJU I NAČINU IZRADE PLANOVA ZAŠTITE I SPASAVANJA U VANREDNIM SITUACIJAMA
458 UREDBA O SADRŽINI I NAČINU PODNOŠENJA PRIJAVE KONCENTRACIJE
459 UREDBA O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA INFORMACIONOG SISTEMA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE, METODOLOGIJI, STRUKTURI, ZAJEDNIČKIM OSNOVAMA, KATEGORIJAMA I NIVOIMA SAKUPLJANJA PODATAKA, KAO I O SADRŽINI INFORMACIJA O KOJIMA SE REDOVNO I OBAVEZNO OBAVEŠTAVA JAVNOST
460 UREDBA O SADRŽINI OBRASCA ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA O VREMENSKI PODELJENOM KORIŠĆENJU NEPOKRETNOSTI, O TRAJNIM OLAKŠICAMA ZA ODMOR, O POMOĆI PRILIKOM PREPRODAJE I O OMOGUĆAVANJU RAZMENE
461 UREDBA O SADRŽINI PROGRAMA MERA PRILAGOĐAVANJA RADA POSTOJEĆEG POSTROJENJA ILI AKTIVNOSTI PROPISANIM USLOVIMA
462 UREDBA O SADRŽINI REGISTRA PRIJAVA I REGISTRA INDUSTRIJSKOG DIZAJNA, SADRŽINI ZAHTEVA KOJI SE PODNOSE U POSTUPKU ZA PRIZNANJE I ZAŠTITU PRAVA NA INDUSTRIJSKI DIZAJN I PODACIMA KOJI SE OBJAVLJUJU U SLUŽBENOM GLASILU NADLEŽNOG ORGANA
463 UREDBA O SADRŽINI REGISTRA PRIJAVA I REGISTRA TOPOGRAFIJA I SADRŽINI ZAHTEVA ZA PRIZNANJE PRAVA NA TOPOGRAFIJU U POSTUPKU ZA PRAVNU ZAŠTITU TOPOGRAFIJA INTEGRISANIH KOLA
464 UREDBA O SADRŽINI REGISTRA PRIJAVA I REGISTRA ŽIGOVA, SADRŽINI ZAHTEVA I PREDLOGA KOJI SE PODNOSE U POSTUPKU ZA PRIZNANJE I ZAŠTITU ŽIGA I PODACIMA KOJI SE OBJAVLJUJU U SLUŽBENOM GLASILU NADLEŽNOG ORGANA
465 UREDBA O SADRŽINI STANDARDNOG INFORMATIVNOG OBRASCA ZA UGOVORE O VREMENSKI PODELJENOM KORIŠĆENJU NEPOKRETNOSTI, O TRAJNIM OLAKŠICAMA ZA ODMOR, O POMOĆI PRILIKOM PREPRODAJE I O OMOGUĆAVANJU RAZMENE
466 UREDBA O SADRŽINI ZAHTEVA ZA POJEDINAČNO IZUZEĆE RESTRIKTIVNIH SPORAZUMA OD ZABRANE
467 UREDBA O SADRŽINI, NAČINU UPISA I VOĐENJA REGISTRA STEČAJNIH MASA
468 UREDBA O SADRŽINI, OBLIKU I NAČINU DOSTAVLJANJA SERTIFIKATA ZA PRISTUP TAJNIM PODACIMA
469 UREDBA O SADRŽINI, OBLIKU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJA ZA PRISTUP TAJNIM PODACIMA
470 UREDBA O SADRŽINI, OBRASCU I NAČINU PODNOŠENJA JEDINSTVENE PRIJAVE NA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE, JEDINSTVENIM METODOLOŠKIM PRINCIPIMA I JEDINSTVENOM KODEKSU ŠIFARA ZA UNOS PODATAKA U JEDINSTVENU BAZU CENTRALNOG REGISTRA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA
471 UREDBA O SASTAVU I NAČINU RADA ŠTABOVA ZA VANREDNE SITUACIJE
472 UREDBA O SAVETU REPUBLIKE SRBIJE ZA NACIONALNE MANJINE
473 UREDBA O SAVEZNOJ JAVNOJ USTANOVI JUGOSLOVENSKI REGISTAR BRODOVA UNUTRAŠNJE PLOVIDBE
474 UREDBA O SINDIKALNOM ORGANIZOVANJU PROFESIONALNIH PRIPADNIKA VOJSKE SRBIJE
475 UREDBA O SLUŽBAMA VLADE
476 UREDBA O SLUŽBENIM LEGITIMACIJAMA PRIPADNIKA BEZBEDNOSNO-INFORMATIVNE AGENCIJE
477 UREDBA O SLUŽBENIM ZGRADAMA I POSLOVNIM PROSTORIJAMA KOJE KORISTE DRŽAVNI ORGANI I ORGANIZACIJE I ORGANI TERITORIJALNIH JEDINICA
478 UREDBA O SLUŽBI U AKTIVNOJ REZERVI
479 UREDBA O SLUŽBI U POMOĆNOJ POLICIJI I PRAVIMA I DUŽNOSTIMA POMOĆNIH POLICAJACA
480 UREDBA O SPORAZUMIMA IZMEĐU UČESNIKA NA TRŽIŠTU KOJI POSLUJU NA RAZLIČITOM NIVOU PROIZVODNJE ILI DISTRIBUCIJE KOJI SE IZUZIMAJU OD ZABRANE
481 UREDBA O SPORAZUMIMA O ISTRAŽIVANJU I RAZVOJU IZMEĐU UČESNIKA NA TRŽIŠTU KOJI POSLUJU NA ISTOM NIVOU PROIZVODNJE ILI DISTRIBUCIJE KOJI SE IZUZIMAJU OD ZABRANE
482 UREDBA O SPORAZUMIMA O SPECIJALIZACIJI IZMEĐU UČESNIKA NA TRŽIŠTU KOJI POSLUJU NA ISTOM NIVOU PROIZVODNJE ILI DISTRIBUCIJE KOJI SE IZUZIMAJU OD ZABRANE
483 UREDBA O SPROVOĐENJU EVAKUACIJE
484 UREDBA O SPROVOĐENJU INTERNOG I JAVNOG KONKURSA ZA POPUNJAVANJE RADNIH MESTA U DRŽAVNIM ORGANIMA
485 UREDBA O SPROVOĐENJU MOBILIZACIJE
486 UREDBA O SREDSTVIMA POSEBNE NAMENE
487 UREDBA O SREDSTVIMA REPREZENTACIJE I NAČINU NJIHOVOG KORIŠĆENJA I ODRŽAVANJA
488 UREDBA O SREDSTVIMA ZA PODSTICANJE PROGRAMA ILI NEDOSTAJUĆEG DELA SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA KOJA REALIZUJU UDRUŽENJA
489 UREDBA O SREDSTVIMA ZA POSEBNE NAMENE
490 UREDBA O STANJIMA U SLUŽBI PROFESIONALNIH VOJNIH LICA I O UNAPREĐIVANJU OFICIRA I PODOFICIRA
491 UREDBA O STATUTIMA ORDENA I MEDALJA
492 UREDBA O STAVLJANJU POD KONTROLU KORIŠĆENJA I PROMETA DIVLJE FLORE I FAUNE
493 UREDBA O STRUKTURI, METODOLOGIJI IZRADE, NAČINU USKLAĐIVANJA RAZVOJNIH DOKUMENATA, NAČINU SPROVOĐENJA JAVNE RASPRAVE, KAO I NAČINU I ROKOVIMA IZLAGANJA NA JAVNI UVID RAZVOJNIH DOKUMENATA REGIONALNOG RAZVOJA
494 UREDBA O SUBVENCIONISANJU PRODAJE TRAKTORA U REPUBLICI SRPSKOJ U 2010. GODINI
495 UREDBA O SUBVENCIONISANJU PRODAJE TRAKTORA U REPUBLICI SRPSKOJ U 2011. GODINI
496 UREDBA O SVEČANOM URUČIVANJU, NOŠENJU I ISTICANJU ODLIKOVANJA I O EVIDENCIJI O ODLIKOVANIM LICIMA
497 UREDBA O TRANSFORMACIJI VOJNIH USTANOVA KOJE OBAVLJAJU PROIZVODNU I USLUŽNU DELATNOST PO PRINCIPU STICANJA I RASPODELE DOBITI I O PRAVIMA I OBAVEZAMA CIVILNIH LICA NA SLUŽBI U VOJSCI SRBIJE ZAPOSLENIH U TIM USTANOVAMA
498 UREDBA O TROŠKOVIMA POSTUPKA REGISTRACIJE I OVERE REDA VOŽNJE I ISPUNJENOSTI PROPISANIH USLOVA U PREVOZU U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU
499 UREDBA O UPISU PODATAKA U OBRAZAC LIČNE KARTE
500 UREDBA O UPISU U REGISTAR ZASTUPNIKA KOJI VODI SAVEZNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNU SVOJINU

sledeća strana